Phim phát hành fluor
Phim phát hành fluor
Phim phát hành fluor
Previous
Next

Công ty GIA HỢP sản xuất phim phát hành được thiết kế chính xác theo đội ngũ nổi tiếng, để được thống nhất ,qui trình sơn mịn , đã thành công giải quyết cho khách hàng trong vấn đề sữ dụng .phim phát hành phủ 2 mặt , theo qui cách và chỉ định của khách hàng.

Phim phát hành fluor

Chất liệuMàu sắcĐộ dày (um)lực phóng (g/25mm)Độ bám dính
PETTrong suốt , xanh , trắng.25~1001-5g≧90%
PETTrong suốt , xanh , trắng.25~1005-8g≧90%
PETTrong suốt , xanh , trắng.25~1008-15g≧90%
PETTrong suốt , xanh , trắng.25~10015-25g≧90%
PETTrong suốt , xanh , trắng.25~10020-45g≧90%

Chú ý : Dữ liệu trên chỉ dùng để tham khảo , không được sữ dụng cho mục đích đặc tả.

Điều kiện kiểm tra:
Băng: Symbio MY2G
Góc độ : 180°Tốc độ lướt: 300mm/min