Đài Loan
GIA HỢP. Công ty TNHH công nghiệp

Điện thoại : 886-4-23395656
Fax : 886-4-23393535
Người liên hệ : Ngài Lee
E-mail : [email protected]