BăngTape.

Băng keo công ty Lucency tương thích với tất cả các loại máy dải như : TZ-888 , TC-310 , PP-240PB , OP-300…, Băng của chúng tôi được sữ dụng để buộc các vật liệu nhỏ như tiền giấy , phong bì , thẻ tín dụng và tờ rơi . băng dính cúng tôi gồm 3 màu khác nhau trắng , nâu , trong suốt, ngoài ra công ty chúng tôi có thể in các nhãn hiệu được khách hàng chỉ định và yêu cầu về chiều dài và chiều rộng.

Mô hình chính

nhãn hiệumô hình
AkebonoOB-301NOB-360OB-301
nhãn hiệumô hình
COMJD-240 series
UchidaTapit W series
TaipackTZ-888

Các mô hình khác

nhãn hiệumô hình
AccubankerAS100
ATSUS-2000 series
BuschTB 24 , GRS , TB 24 I , TB 24 II , TB 39 , GRS , TB39-30
Dallipak DC390 , DC390 GRS
Giesecke DevrienBPS 500/1000 , BB40
GloryGBM-S10
MusashiPA-30
Sollas Bandum25 M.P.C. , 50 M.P.C.
YUILBB-808/808-2
KaixunKX-ZB2

BăngTape.

Kiểu mẫuChất liệuMàu sắcĐộ dày(μm)Chiều rộngChu vi lõi (mm)
32601Giấy kraftTrắng105±5≧6mm40/50/76
32603Giấy kraftTrắng125±5≧6mm40/50/76
32608Giấy kraftNâu 145±5≧6mm40/50/76
HF 24000PPTrong suốt81±5≧6mm40/50/76
HF 25000PPTrong suốt101±5≧6mm40/50/76
HF 24025PPTrong suốt101±5≧6mm40/50/76
HF 24036PPTrong suốt115±5≧6mm40/50/76
CAP20028 PPPPTrắng200±5≧6mm40/50/76
CAP15028 PPPPTrắng150±5≧6mm40/50/76