Phim phát hành silic.

Phim phát hành silic. Công ty GIA HỢP sản xuất phi […]

Phim phát hành silic.

Công ty GIA HỢP sản xuất phim phát hành được thiết kế chính xác theo đội ngũ nổi tiếng, để được thống nhất ,qui trình sơn mịn , đã thành công giải quyết cho khách hàng trong vấn đề sữ dụng .phim phát hành phủ 2 mặt , theo qui cách và chỉ định của khách hàng.

Phim phát hành silic.

Kiểu mẫu Chất liệu. Màu sắc Độ dày (μm) Lực phóng(g/25mm) Độ bám dính sau.
Rất nhẹ PET Trong suốt , đỏ, vàng , xanh lá 25~100 10g ≧90%
Nhẹ PET Trong suốt , đỏ, vàng , xanh lá 25~100 10~15g ≧90%
Trung bình PET Trong suốt , đỏ, vàng , xanh lá 25~100 30~50g ≧90%
Nặng PET Trong suốt , đỏ, vàng , xanh lá 25~100 60~90g ≧90%

Chú ý : Dữ liệu trên chỉ được dùng để tham khảo , không được sữ dụng cho các mục đích cụ thể.

Điều kiện kiểm tra:

Băng : TESA7475

Góc độ: 180°

Tốc đố lướt: 300mm/min