Phim phát hành Fluorosilicone

Phim phát hành fluorPhim phát hành fluorPhim phát hành […]

Phim phát hành fluorPhim phát hành fluorPhim phát hành fluor
Previous
Next

Công ty GIA HỢP sản xuất phim phát hành được thiết kế chính xác theo đội ngũ nổi tiếng, để được thống nhất ,qui trình sơn mịn , đã thành công giải quyết cho khách hàng trong vấn đề sữ dụng .phim phát hành phủ 2 mặt , theo qui cách và chỉ định của khách hàng.

Phim phát hành fluor

Chất liệu Màu sắc Độ dày (um) lực phóng (g/25mm) Độ bám dính
PET Trong suốt , xanh , trắng. 25~100 1-5g ≧90%
PET Trong suốt , xanh , trắng. 25~100 5-8g ≧90%
PET Trong suốt , xanh , trắng. 25~100 8-15g ≧90%
PET Trong suốt , xanh , trắng. 25~100 15-25g ≧90%
PET Trong suốt , xanh , trắng. 25~100 20-45g ≧90%

Chú ý : Dữ liệu trên chỉ dùng để tham khảo , không được sữ dụng cho mục đích đặc tả.

Điều kiện kiểm tra:
Băng: Symbio MY2G
Góc độ : 180°Tốc độ lướt: 300mm/min