Về GIA HỢP.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY GIA HỢP. Making Gr […]

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY GIA HỢP.

Making Great Products

Công ty cổ phần GIA HỢP được thành lập vào năm 1993, chuyên sản xuất các loại vật liệu công nghiệp .Các sản phẩm chính của công ty bao gồm chất hóa học , phim phát hành silicon , và các loại keo dán tan chảy. Keo dán tan chảy bao gồm băng kết thúc , băng đóng gói , băng dây , băng dán góc…

Tiếp thị thị trường
Ngành công nghiệp truyền thống , Ngân hàng , Điện tử , Công nghiệp nhựa…

Lịch sử công ty

Năm 2013 : Chuyển đến WUFENG hiện tại .

Năm 2007 : Sau thời gian thành lập tại cơ sở sản xuất tại côn sơn Trung Quốc, cung cấp thông tin cho khách hàng tại khu vực trung quốc , phục vụ nhanh chóng .

Năm 2006 : Lắp đặt hệ thống chóng bụi tai khu sản xuất , chuyyển đổi sang sản xuất sản phẩm điện tử.

Năm 2005 : Bắt đầu phát triển các thiết bị điện tử liên quan công nghiệp.

Năm 1999 : Đầu tư sản xuất băng dính , sản xuất phim phát hành.

Năm 1993 : Công ty thành lập , chủ yếu sản xuất vật liệu trang trí giáng sinh , ruy băng , dây ma thuật , giày , da các loại… sau đó các ngành này dần dần chuyển sang trung quốc , nên bắt đầu chuyển sang các sản phẩm công nghiệp khác.

Previous
Next